Clean Energy Innovative Projects investeert in DuCoop cvba en levert duurzame warmte aan De Nieuwe Dokken

Samen met 5 andere investeerders en bewoner-coöperanten initieert CEIP een primeur van circulaire economie.

DuCoop is een coöperatie die duurzaamheidsdiensten levert aan de bewoners van De Nieuwe Dokken te Gent. DuCoop levert duurzame o.a. volgende diensten:

  • Verwarming: alle woningen zijn aangesloten op een warmtenet. Bewoners hebben dus geen eigen verwarmingssysteem, maar een warmtewisselaar die warmte haalt uit een collectieve leiding die heel de wijk verwarmt. De warmte is 100% duurzaam en bestaat uit restwarmte van de industrie en warmte die wordt teruggewonnen uit het afvalwater van de wijk.
  • Water: het afvalwater wordt in de wijk ingezameld en gezuiverd. Na zuivering krijgt het een 2de leven als proceswater bij naburig bedrijf Christeyns.
  • Afval: gescheiden afvalverwerking is de norm in de Nieuwe Dokken. DuCoop verwerkt keukenafval tot biogas en een bemestingsproduct dat lokaal hergebruikt wordt.
  • Mobiliteit: DuCoop stimuleert duurzame mobiliteit door een net van elektrische laadpalen voor auto’s en fietsen aan te bieden.
  • Smart district: al deze duurzame technieken dragen bij om de kringlopen van water, energie en nutriënten maximaal te sluiten. In combinatie met intelligente sturing van alle processen en buffering van energie (warmte ne elektriciteit) realiseren we zo een low impact woonwijk. 

De voorbereidingen zijn volop aan de gang en de exploitatie start in 2019. 

Image1