Elektriciteit uit restwarmte met ORC (Organische Rancine Cyclus)

Img 0574

Met een 4-tal investeerders, werd in 2015 HeatConvert opgericht: een fonds dat investeert in projecten om restwarmte te valoriseren door deze om te zetten in elektriciteit via ORC-turbines.

Deze technologie is best vergelijkbaar met klassieke elektriciteitscentrales met stoomturbines. Een medium wordt verhit en zit zich om in een gas. Door expansie en condensatie komt kinetische energie beschikbaar die wordt overgedragen op een turbine die elektriciteit produceert. 2 Jaar later staan 4 dergelijke toestellen van elk 150 kW elektrisch vermogen van het merk Triogen opgesteld bij Vlaamse en Nederlandse biogasinstallaties waar restwarmte voor grotere motoren nuttig wordt aangewend voor de productie van groene stroom.

Img 0883