Clean Energy Innovative Projects en Vlario realiseren een rioolwarmteproject te Leuven

Een pand met 92 appartementen van sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal te Leuven wordt verwarmd met een 250 kW warmtepomp die warmte onttrekt aan de openbare riolering.

Ierland heeft in het kader van de Europese 20/20/20 doelstellingen een doelstelling opgelegd gekregen om tegen 2020 16% van haar energie te betrekken uit hernieuwbare bronnen. Om die doelstellingen te halen dient Ierland in 2020 40% van haar elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare bronnen. Windenergie is, met een marktaandeel van 19,5%, op dit moment de derde belangrijkste bron van elektriciteitsopwekking in Ierland.

Windparl Old Mill te Monaghan County bestaat uit 6 GE-turbines van 2.85 MWe en een tiphoogte van 126 meter. Er wordt een jaarlijkse productie van 60 GWh verwacht bij 3.500 vollasturen. Het project wordt gerealiseerd door het Antwerpse Storm Management in samenwerking met een Ierse projectontwikkelaar. De turbines produceren stroom sinds september 2016.

Afzinken Pompput