Clean Energy Innovative Projects en Vlario realiseren een rioolwarmteproject te Leuven